Novinky

Novinky z oblasti BOZP a firmy Extéria

Riziko pádu - zařízení na ochranu před bleskem

21. září v 11:50 - Na každé ploše, na které se nachází pracovník provádějící pravidelnou revizi a je vystaven pádu z výšky, musí být zařízení na ochranu před bleskem. Lidé osazující tato zařízení si jsou naprosto vědomi toho, zdali je možné bezpečné provedení revize tohoto zařízení.