Úvodní stránka

Centrála firmy Extéria s.r.o. je v Ostravě

Extéria s.r.o. Je společností českou, centrála firmy je v Ostravě. Působí po celé ČR a to v oboru bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany. Doménou firmy je komplexní servis, včetně školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců soukromých i státních firem a institucí.

 

Extéria s.r.o. Ostrava

Společnost Extéria s.r.o. Je více než 4 000 firmami prověřená společnost, která dělá vše proto, aby byli zaměstnanci chráněni před pracovními úrazy i případným požárem. Cílem a filozofií firmy je chránit firmy i státní instituce v rámci dlouhodobé spolupráce před sankcemi kontrolních úřadů jako je Krajská hygienická stanice, Hasičský sbor ČR či Inspektorát práce.

 

Firma Extéria se dále zabývá odhalováním požárního nebezpečí včetně začlenění, poradenství v BOZP a PO, prodej výstražného značení, hasicích přístrojů, revize hasicích přístrojů, revize elektrických spotřebičů a elektrické instalace budov.

 

Rovněž se můžete nechat před kontrolními orgány zastupovat našimi odbornými pracovníky. Svou práci si umíme obhájit, zaměstnanci procházejí pravidelným školením. Pracovník firmy vás navštíví, provede u vás kontrolní činnost, upozorní na případné nedostatky, zpracuje agendu školení a pomůže vám nedostatky odstranit.

 

Jsme vždy o krok napřed

Naše společnost Extéria a její pobočka vám umožní spolupracovat s jedním ze 16 našich stabilních pracovníků. Pracujeme podle platné legislativy v prevenci rizik se snažíme firmy ochránit před nepříjemnými sankcemi.

 

Máme vlastní vnitřní systém kontroly, který hlídá aby nedošlo k omylům a nekvalitně provedené práci. Zaměstnanci pravidelně absolvují školení, které pořádá Inspektorát práce a dále a ROVS – Rožnovský vzdělávací servis pro oblast BOZP a PO. Dodržujeme předpisy a zákony, což vzbuzuje velkou důvěru a zvyšuje na maximum námi odvedenou práci.